Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı Üyelik Portalı


TRUBA Üyelik Servisi, 13 Haziran 2018 tarihinden itibaren, bulunduğunuz TRUBA Üyelik Portalı'na sayfasına taşınmıştır. Mevcut TRUBA üye kayıtlarından farklı olarak, TRUBA araştırmacılarının tamamının ilgili sisteme kademeli olarak geçişi öngörülmektedir. Yeni sistemde;

  • Yeni TRUBA üyelik başvurusu
  • Mevcut TRUBA üyelik bilgilerinin güncellenmesi
  • TRUBA kaynaklarının kullanılması ile elde dilen yayınların bilgisini ekleme, güncelleme ve listeleyebilme
  • TRUBA kaynaklarını kullanmak üzere farklı türlerde proje tanımlama, mevcut projeleri izleyebilme ve proje bilgisi güncelleyebilme
  • TRUBA kaynaklarından tanımlanan projeler içim yeni kaynak talep edebilme ve talep edilmiş kaynakları güncelleyebilme

gibi araştırmacılarımızın ihtiyaç duyduğu tüm taleplerin doğrudan portal üzerinden alınarak değerlendirmesi söz konusudur. TRUBA Üyelik Portalı ile ilgili hazırlanan yardım sayfalarına http://wiki.truba.gov.tr/index.php/Portal_Kullan%C4%B1m%C4%B1 adresinden ulaşabilirsiniz.

Henüz test aşamasında bulunan sistem için her türlü soru ve sorununuzu grid-teknik@ulakbim.gov.tr adresine yonlendirebilirsiniz.

 

Güncel Duyurular