Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı Üyelik Portalı


TRUBA Üyelik Servisi, 13 Haziran 2018 tarihinden itibaren, bulunduğunuz TRUBA Üyelik Portalı'na sayfasına taşınmıştır. Mevcut TRUBA üye kayıtlarından farklı olarak, TRUBA araştırmacılarının tamamının ilgili sisteme kademeli olarak geçişi öngörülmektedir. Yeni sistemde;

  • Yeni TRUBA üyelik başvurusu
  • Mevcut TRUBA üyelik bilgilerinin güncellenmesi
  • TRUBA kaynaklarının kullanılması ile elde dilen yayınların bilgisini ekleme, güncelleme ve listeleyebilme
  • TRUBA kaynaklarını kullanmak üzere farklı türlerde proje tanımlama, mevcut projeleri izleyebilme ve proje bilgisi güncelleyebilme
  • TRUBA kaynaklarından tanımlanan projeler içim yeni kaynak talep edebilme ve talep edilmiş kaynakları güncelleyebilme

gibi araştırmacılarımızın ihtiyaç duyduğu tüm taleplerin doğrudan portal üzerinden alınarak değerlendirmesi söz konusudur. TRUBA Üyelik Portalı ile ilgili hazırlanan yardım sayfalarına http://wiki.truba.gov.tr/index.php/Portal_Kullan%C4%B1m%C4%B1 adresinden ulaşabilirsiniz.

Henüz test aşamasında bulunan sistem için her türlü soru ve sorununuzu grid-teknik@ulakbim.gov.tr adresine yonlendirebilirsiniz.

 

Güncel Duyurular

FEYZA ERYOL, 02 Nisan 2020 Perşembe

Lisans ve Y. Lisans öğrencilerinin TRUBA hesap başvuruları ile ilgili Önemli

Genel

Değerli Araştırmacılarımız,

TRUBA kaynaklarını kullanan araştırmacı sayısındaki hızlı artış sebebi ile son zamanlarda iş kuyruklarında yoğun beklemeler yaşanmaktadır. Bu yoğunluğun engellenmesi ve sistemin verimli kullanılması için lisans ve yüksek lisans öğrencilerine hesap açma işlemi geçici bir süre ile durdurulmuş olup, mevcut kayıtlı araştırmacıların anlık olarak kullanabileceği en fazla çekirdek sayısı 128'e düşürülmüştür.

Bu süreçte lisans ve yüksek lisans öğrencileri portal.truba.gov.tr üzerinden daha sonra değerlendirilmek üzere başvurularını yapmaya devam edebilirler.

Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

            

https://www.eurocc-project.eu

TÜBİTAK’ın katılımcı üye olarak bulunduğu EuroHPC Ortak Girişimi, Avrupa çapında Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) çalışmalarını altyapı ve teknoloji alanında desteklemek ve geliştirmek için 2018 yılında hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda Avrupada YBH Yetkinlik Merkezleri kurulmasını amaçlayan EuroHPC-04-2019 çağrısında desteklenen EuroCC Projesi 1 Eylül 2020 tarihinde başlamıştır. Almanya koordinatörlüğünde 2 yıl süre ile yürütülecek olan projede TÜBİTAK ULAKBİM’in de aralarında bulunduğu 33 ortak yer almaktadır. EuroCC Projesi Avrupa Birliği H2020 RI Programı %50 ve ulusal katkı %50 olmak üzere toplam 57 Milyon Avro bütçeye sahiptir.

                                                                                                

EuroCC Projesi katılımcı ülkelerde ulusal YBH Yetkinlik Merkezleri kurulması yoluyla; malzeme bilimleri, moleküler dinamik, biyoeformatik, akışkanlar dinamiği, makine öğrenmesi ve yapay zeka alanlarında disiplinler arası ortak çalışmaların yapılmasını destekleyecek ve Avrupa çapında YBH Yetkinlik Merkezleri ağını oluşturacaktır.

EuroCC desteğinde ülkemizde kurulacak olan YBH Yetkinlik Merkezi çalışmaları TÜBİTAK ULAKBİM koordinasyonunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi katılımı ile yapılacaktır. Bu kapsamda mevcut yetkinliklerin ortaya çıkarılması, ihtiyaçların belirlenmesi, eğitim ve danışmanlık sağlanması, YBH uygulamasında üniversite-sanayi ortaklığının başlatılması hedeflenmektedir. Ulusal YBH Yetkinlik Merkezi %50’si Avrupa Birliği fonundan sağlanmak üzere toplam 2 Milyon Avro bütçeye sahiptir.

   

Değerli araştırmacılarımız,

Web sayfası üzerinden tarayıcı programlar aracılığı ile erişebileceğiniz kullanıcı arayüz sunucumuz test servisine başlamıştır. İlgili servis ile ilgili detaylı bilgiye wiki sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

TRUBA Ekibi